CD

We hebben deze Kerst - cd opgenomen: Een licht,zo groot zo schoon

1. Op U mijn Heiland blijf ik hopen
2. Hoe zal ik U ontvangen
3. Weer daalt de Kerstnacht over d'aard
4. Eens in een nacht
5. Nu zijt wellekome
6. Stil in die nacht
7. O, verblijdende
8. Liefde Gods
9. Hoor, de eng'len zingen d'eer
10. Immanuel
11. Herders die van verre kwamen
12. Heerlijk klonk het lied der eng'len
13. Alzo lief heeft God de wereld
14. De Heiland geboren
15. Al was des hemels gloed geblust
16. Kan iemand zeggen
17. Lofzang van Simeon
18. Nog altijd wordt verteld
19. Een nieuwe morgen

Deze cd kost nu bij ons € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen door een e-mail te sturen naar: penningmeester@ikkdronten.nl met vermelding van uw naam, adres en aantal en tegelijk overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr: NL 98 RABO 011.25.25.857 t.n.v. Interkerkelijk Kerkkoor Dronten met vermelding van Kerstcd. Zodra wij de overschrijving ontvangen hebben, sturen wij u de cd.

De cd is tevens te verkrijgen bij de Evangelische boekwinkel 'Het Baken" aan het Ruim 27 in Dronten.

Copyright © 2017 - IKK Dronten. All Rights Reserved.