Commissies

Binnen ons koor hebben we twee commissies en Ledencontact:

 • Muziekcommissie:
  Dit is een beleidsvoorbereidende commissie ten behoeve van het bestuur. Zij beoordeelt ingebrachte muziek en in samenwerking met de dirigent verzorgt zij het opstellen en uitwerken van concertprogramma's en legt deze ter beoordeling aan het bestuur voor. Ook doet zij voorstellen over solisten, begeleiding en andere medewerkers aan het bestuur. Tevens verzorgt zij de muziek: zoals het bestellen, uitdelen, opruimen enz. van de muziekstukken.

 • Muziekcommissaris
  Riekie Krottje
  e-mail: muziekcommisaris@ikkdronten.nl
 • Activiteitencommissie:
  Naast het zingen vinden we de onderlinge sfeer ook heel belangrijk. Daarom hebben we de activiteitencommissie ingesteld. Zij organiseert en verzorgt o.a. de Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook een deel van de jaarvergadering wordt door haar verzorgd. Als we buiten Dronten moeten optreden, regelt zij het vervoer.  Zij koppelt hieraan vaak activiteiten die de onderlinge sfeer verhogen.


  Activiteitencommissie
  Bert Kulsdom
  e-mail: activiteitencommissie@ikkdronten.nl

 

 

 • Ledencontact
  Om alle contacten met de leden te coördineren hebben we ook een centraal ledencontact ingesteld.

    Lief en Leed wordt ook beheerd en geregeld door Adrie.

    Ledencontactpunt
    Adrie Arkenbout
    e-mail: ledencontact@ikkdronten.nl

Copyright © 2017 - IKK Dronten. All Rights Reserved.