Dirigent / Begeleiders

Dirigent Harry Hamer. 

Biografie:
Harry Hamer ( * 4 maart 1956 te Kampen )

Zijn voorliefde voor orgelklanken openbaarde zich al op zeer jeugdige leeftijd. Als 5-jarige werd dan ook begonnen met harmoniumlessen o.l.v. de heren Jan Bosch en Lammert Neijmeijer. Na het volgen van de eerste orgellessen, die hij ontving van Henk Sleurink, werd hij  op zijn 16e benoemd tot organist van de Gereformeerde Nieuwe Kerk te Kampen. In 1972 behaalde Harry Hamer zijn diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Organistenvereniging en legde daarmee de basis voor een studie aan het Conservatorium te Zwolle o.l.v. Jaap Dragt(orgel), Cees van Dalen(piano) en Jos Leussink(koordirectie). Dit resulteerde in het behalen van het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek, alsmede een speciale aantekening voor improvisatie. Sinds 1 november 1976 is Harry Hamer werkzaam als docent orgel, piano, improvisatie, theorie en koordirectie aan “Quintus” centrum voor kunsteducatie te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten en het Hervormd Kerkkoor Kampen en is actief als concertorganist.

Als vaste begeleider van veel koren is hij vaak via de media te beluisteren. In het bekende televisieprogramma “Nederland Zingt” is hij regelmatig te zien als organist, pianist en dirigent. Tevens brengt hij adviezen uit bij restauratie en nieuwbouw van orgels. Concertreizen brachten hem o.a. in Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, Polen, Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Canada en de V.S. Ook het arrangeren  en componeren van muziek behoort tot zijn werkzaamheden.

Het aantal geluidsdragers waar hij aan heeft meegewerkt als orgelsolist, begeleidend organist en pianist inmiddels ruim de 170 is gepasseerd. Tijdens zijn 40 jarig jubileum als organist werd hij vanwege zijn verdiensten voor de orgel - en koorcultuur benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Als Interkerkelijk Kerkkoor Dronten zijn we zeer content met Harry Hamer als dirigent.
Website: www.harryhamer.nl

 

Gerwin van der Plaats
Biografie.
Gerwin van der Plaats kwam al vroeg bij de regelmatige kerkgang onder de indruk van het meest veelzijdige instrument: het kerkorgel. Zijn vader herkende mogelijkheden en bracht hem op zeer jeugdige leeftijd de basisbeginselen van het notenschrift bij. Al op 9-jarige leeftijd begeleidde Gerwin de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Nieuwegein.

Gerwin’s kennelijke talenten werden verder ontwikkeld bij Jaap Zwart Sr. en Herman van Vliet. Later kreeg hij les van Harry Hamer en Geert Bierling, volgde een muziektheorieopleiding, koordirectielessen en pianolessen. Aan het Fontys Conservatorium te Tilburg waren zijn docenten Geert Bierling en Henko de Berg (improvisatie). Gerwin is als vaste organist verbonden aan drie kerkelijke gemeenten. Hij is nu als dirigent verbonden aan een 4-tal koren en -als opvolger van de door hem zeer bewonderde Klaas Jan Mulder- van het Christelijk Kamper Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden”. Daarnaast is hij vaste begeleider van enkele koren en bij “Zingend naar de Zondag” te Stadskanaal.
Website: www.gerwinvanderplaats.nl


Herman Kamp
Biografie:

Herman Kamp, geboren in 1969 in Marknesse, is op 7-jarige leeftijd begonnen met orgellessen bij Geert Bremer en vioollessen bij Ria Vredeveld aan het Muzisch Centrum te Emmeloord. In 1981 kreeg hij orgel- en vioolles aan de Gemeentelijke Muziekschool te Kampen bij Pieter Haverkamp en Ine-Lou Ouwehand. Op 15-jarige leeftijd nam hij tevens pianolessen bij Rob Lubbers.
Vanaf 1988 studeerde hij piano aan het Utrechts Conservatorium bij Sumiko Nagaoka en Thom Bollen. Na zijn afstuderen in 1995 studeerde hij muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht en sloot deze studie in 1997 af. Hij specialiseerde zich daarbij in kunstbeleid en -management met een onderzoek naar kwaliteitszorg op muziekscholen.

Herman heeft een lespraktijk piano en orgel. Ook begeleidt hij regelmatig koren, zangers en instrumentalisten op de piano of op het orgel.

Sinds 1997 is hij koordirigent, waartoe hij de applicatie-opleiding Koordirectie volgde bij de SNK. Sinds 2000 dirigeert hij het Hattems Mannenkoor en sinds 2015 het Christelijk Mannen Ensemble Salem. Hij is als tweede dirigent en repetitor werkzaam bij het Flevo's Mannenkoor en het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten. Naast deze koren was hij in het verleden dirigent van het christelijk gemengd koor 'DEV Kamperveen', gospelkoor 'Thiemo Credo' te Lemelerveld, algemeen gemengde zangvereniging 'Echo der Golven' te Swifterbant en kamerkoor 'Vox Flevium', eveneens te Swifterbant. Met dit kamerkoor heeft hij enkele malen prijzen in de wacht gesleept tijdens verschillende edities van het muziek- en zangfestival op Schiermonnikoog.

Als organist is hij verbonden geweest aan diverse kerken. Momenteel bespeelt hij het orgel tijdens de erediensten in de Nederlands Gereformeerde Nieuwe Kerk en in de Gereformeerde Westerkerk in Kampen. Daarnaast is Herman sinds een aantal jaren actief als orgeladviseur.
Behaalde diploma's:

  • Docerend musicus klassiek piano (HBO, 1995)
  • Muziekwetenschap doctoraal (WO, 1997)
  • Dirigent amateurkoren (rijkserkend, 1999, vergelijkbaar met praktijkdiploma koordirectie)

Website: www.hermankamp.nl

Copyright © 2017 - IKK Dronten. All Rights Reserved.